فعالیت شرکت مانا شگرد پایا در زمینه ماشین آلات، عموما به بخش تکمیل پارچه مربوط میشود.

این شرکت به عنوان نماینده معتبرترین نامهای  مطرح در بخش تکمیل به شرح زیر در ایران فعالیت دارد: :

1- چاپ دیجیتال و روتاری از شرکت اشتورک هلند

2- رنگرزی بوبین و پارچه از شرکت فونگز

3-ماشین استیمر و خشک کن تامبلر از شرکت سالواده ایتالیا

4- ماشینهای شستشو، مرسریزه، آهارگیری و غیره از شرکت گولر آلمان

5- ماشینهای  آب گیر، عرض باز کن، پود صاف کن و غیره از شرکت کرینو ایتالیا