نویسنده: داده چین

ماشین آلات نساجی

فرایند هیدرا

اولین مورد از HYDRA استفاده از جعبه شستشو در هر دو سمت است. این جعبه برای تمام فناوری‌های دارای TVE ESCALE کارآیی بالایی دارد. 1.

ادامه مطلب »