وبلاگ مانا

عکاسی لیزر UV و حکاکی روی شابلون‌های چاپ روتاری

چگونه می توان بهترین نتیجه را در شابلون سازی به دست آورد؟ برای کسب بهترین خروجی در چاپ روتاری، علاوه بر یک طرح و شابلون خوب، تجهیزات شابلون سازی مناسب نیز مورد نیاز است. اما چه چیزی تعیین می‌کند که تجهیزات شابلون سازی شما چقدر با فرآیندتان مطابقت دارد؟ چگونه می توان بهترین نتیجه را گرفت؟ برای داشتن بهترین خروجی کیفی، عملیات شابلون سازی می تواند به اندازه خود چاپ مهم باشد. با تجهیزات شابلون سازی مناسب، مطمئن می‌شوید که شابلون روتاری شما کاملاً برای انجام کار آماده است. اگر شابلون سازی به درستی انجام نشود، چاپ نهایی با اشکال

مطالب پر‌بازدید

فرایند شستشوی نیمه‌پیوسته: هیدرا

هدف: تا به امروز، فرایندهای آماده‌سازی و شستشو فقط با خطوط پیوسته یا با ماشین‌آلات ناپیوسته (جت و ژیگر) انجاممی‌شد.خطوط پیوسته برای تولیدات

Hydra S

ایده‌آل برای فرایندهای:

Hydra L

ایده‌آل برای فرایندهای:

فرایند هیدرا

اولین مورد از HYDRA استفاده از جعبه شستشو در هر دو سمت است. این جعبه برای تمام فناوری‌های دارای TVE ESCALE کارآیی بالایی