ماشین آلات نساجی

برند: RandomScreen

جدیدترین ابداع شرکت SPGPrints در شابلون سازی، تولید شابلون رندم است.
یکی از اشکالاتی که گاها در چاپ سطوح وسیع تک رنگ پیش می آید، تفاوت رنگ موجی شکل و متناوب است که اصطلاحا به آن مواره ( Moiré ) گفته میشود که در پارچه های کشباف و حریربیشتر دیده میشود. مزیت اصلی شابلون رندم، رفع این مشکل است.

در این نوآوری، محصول جدید از نظر تعداد مش mesh با شابلونهای 125 برابری میکند. ابعاد سوراخها برابر با 79 میکرون همچون شابلون پنتای 125 است و شکل ساختاری آن بصورت مستقیم است که به حرکت روان رنگ کمک میکند. در نتیجه افزایش کیفیت چشمگیری در چاپ قابل مشاهده است.