روانکارهای تخصصی صنعت شیشه

هزینه کمتر با استفاده از روانکارهایی با تحمل دمایی بالا
در صنعت شیشه، قابلیت اعتماد بیش از هر چیز دیگری در روانکارها نقش بسیار مهمی دارد.

روانکارهای تخصصی ما، مزایای قابل توجهی از جمله فواصل زمانی طولانی تر روانکاری مجدد، محافظت در برابر سایش و خوردگی و جلوگیری از توقف ها و خرابی های بدون برنامه ریزی برای تولید شما به همراه دارند.

عملکرد قابل اعتماد تاسیسات تولید به صورت خودکار انجام نمی شود، اغلب این موضوع مربوط به استفاده از روانکار مناسب می باشد. از این گذشته، روغنهای مورد استفاده در صنعت شیشه باید تا 220 درجه سانتیگراد پایدار بمانند. حتی باقیمانده های کوچک نیز می توانند عملکرد دستگاه را مختل کنند. در ماشینهای IS برای روانکاری بین 300 تا 600 نقطه اصطکاک مختلف باید از طریق سیستم روانکاری مرکزی استفاده کرد، به عنوان مثال در گریپرها، دستگاههای نگهدارنده قالب، فیدر ها و یا توضیع کنندگان Gobها.

انتخاب روانکارهای تخصصی پایه مصنوعی کلوبر لوبریکیشن به نوعی سرمایه گذاری است که مطمئنا بازگشت سرمایه به ارمغان خواهند داشت.روغن ها و گریسهای کارامد شرکت کلوبر لوبریکیشن برای صنعت شیشه، از محصولات پیشرو در بازار هستند. با مصرف آنها فواصل روانکاری افزایش یافته و در نتیجه مصرف روانکار به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

روانکارهای تخصصی با استاندارد H1 برای قسمت Cold End.

مزایا در یک نگاه:
محافظت بهتر در برابر خوردگی
عملکرد بسیار خوب روان کننده موجب ایجاد فواصل طولانی تر روانکاری مجدد می شود.
قابلیت اطمینان بیشتر و عمر طولانی تر قطعات روانکاری شده
آلودگی کمتر به لطف حداقل رساندن باقی مانده و رسوب ها
کاهش قطعات یدکی و هزینه های نگهداری