ماشین آلات نساجی

فعالیت شرکت مانا شگرد پایا در زمینه ماشین آلات، عموما به بخش تکمیل پارچه مربوط میشود.
این شرکت به عنوان نماینده معتبرترین نامهای مطرح در بخش تکمیل به شرح زیر در ایران فعالیت دارد:
1- چاپ دیجیتال و روتاری از شرکت اشتورک هلند
2- رنگرزی بوبین و پارچه از شرکت فونگز
3- ماشین استیمر و خشک کن تامبلر از شرکت سالواده ایتالیا
4- ماشینهای شستشو، مرسریزه، آهارگیری پیوسته از شرکت گولر آلمان
5- ماشینهای شستشو، مرسریزه، آهارگیری غیر پیوسته از شرکت تو اسکیل (TVE Scale) اسپانیا
6- ماشینهای آب گیر، عرض باز کن، پود صاف کن و غیره از شرکت کرینو ایتالیا

استیمر (فیکسه) سالواده ایتالیا

تولید کنندگان ماشین آلات و تجهیزات در جهان به دو دسته تقسیم میشوند: شرکتهای دنباله رو شرکت های پیشرو گرچه این تعریف خصوصیتهای بیشماری را

چاپ روتاری مدل RD8

شرکت اشتورک هلند معتبر ترین نام در صنعت چاپ پارچه به روش روتاری و دیجیتال میباشد. اولین ماشین چاپ روتاری توسط شرکت اشتورک در سال

چاپ روتاری مدل Pegasus

ماشین چاپ روتاری پگاسوس اشتورک، جدیدترین مدل این نوع دستگاه است که بر اساس سال ساخت و امکانات مورد نیاز مصرف کننده، قابلیت های بسیاری در