مواد مصرفی چاپ

شابلون‌های چاپ روتاری

شرکت SPGPrints (اشتورک ) به عنوان مطرح ترین تولید کننده تجهیزات چاپ روتاری و صاحب سبک و تکنولوژی در این صنعت  در دنیا نامی شناخته شده است. در ایران نیز کیفیت چاپ با نام اشتورک گره خورده است به نحوی که در اکثر قریب به اتفاق شرکتهای فعال در صنعت چاپ روتاری، تجهیزات اشتورک بیش از نیم قرن است در بخشهای مختلف همچون شابلون سازی ، ماشین چاپ و مواد مصرفی چون شابلون و مواد شیمیائی مورد نیاز بخش شابلون سازی در حال استفاده میباشد.